Άγονη Γη

Το πρόγραμμα Άγονη Γη της LAB FOR ARTS  τελεί υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η σελίδα είναι υπό Κατασκευή

Artists

Mε την οικονομική υποστήριξη και την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού | With the support and under the Auspices of the Hellenic Ministry of Culture and Sports